Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Victoria arbetar annars på ett diagnostiserings- och konsultationsteam inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mycket av arbetet består i krishantering och second opinions. Hon har tidigare arbetat inom vuxen- och barnpsykiatrin, både i sluten- och öppenvården, då mestadels med behandling, utredning och diagnostisering.

Victoria blev psykolog för att hon har ett stort intresse för människor, framförallt beteenden och relationer.

Det roligaste med arbetet är att få ta del av människors liv och följa med i förändringsprocesser tycker hon.

Fördelen med att arbetat digitalt är lättillgängligheten.