Arbetar med diagnoser som Fobier, OCD, Depression, Panikångest, Relationsproblem, Ångest

Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2003

Tar emot patienter på Svenska

Veronica Arbetar deltid med den egna firman Warner KBT-praktik och deltid inom en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där fokus är bedömning och behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid problemområden som panikångest, tvång, depression, etc. Har tidigare även arbetat med försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade utredningar på olika rehabföretag, samt på ytterligare ett företag med digitaliserad arbetsminnesträning.