Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2003

Tar emot patienter på Svenska

Veronica Warner har en egen mottagning (Warner KBT-praktik) och jobbar även på en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning med bedömning och behandling.

Hon har tidigare arbetat med försäkringsmedicinska och arbetslivsinriktade utredningar på olika rehabföretag, samt med digitaliserad arbetsminnesträning.