Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisations psykologi

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Engelska, Ryska, Svenska

Valeria är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta inom arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsförmågeutredningar, konsultationer, vägledning samt stödjande och motiverande samtal. Hon har även erfarenhet från vuxenpsykiatrin. Valeria är van att möta människor med olika typer av oro och ångest, depressioner samt stress- och utmattningsproblematik. Hon genomförde också sin praktik i New York där hon bland annat arbetade med utredningar, gruppbehandlingar och individuella samtal med individer som har kroniska psykiska funktionsnedsättningar. I sin behandling använder hon KBT som utgångspunkt samt inslag från ACT, MI och Mindfulness.

Valeria har både utbildning i idrottspsykologi och bakgrund som elitidrottare, vilket gör att hon har ett stort intresse för att arbeta med motivation och livsstilsförändringar. I sitt arbete lägger Valeria stor vikt vid att skapa tydliga mål att arbeta mot, samt en trygg relation och ett gott samarbete med sina klienter då hon vet att det är en viktig del i en lyckad behandling.

Valeria anser att digital vård är ett fantastiskt alternativ som gör behandlingen lättillgänglig och flexibel och skapar förutsättningar för fler människor att våga ta kontakt med en psykolog.

Förutom erfarenhet av samtal på svenska och engelska kan Valeria även flytande ryska.