Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisations psykologi

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Engelska, Ryska, Svenska

Valeria Sjöbom har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering med utredningar, konsultationer och vägledning samt stödjande och motiverande samtal. Hon har även jobbat inom vuxenpsykiatrin.
Valeria genomförde sin psykologpraktik i New York där hon utredde och behandlade personer med kroniska psykiska funktionsnedsättningar.

Hon använder KBT som utgångspunkt, samt inslag från ACT, motiverande samtal och mindfulness.
Valeria har både studerat idrottspsykologi och varit verksam som elitidrottare, vilket ger henne ett starkt intresse för att arbeta med motivation och livsstilsförändringar. I behandlingsarbetet lägger hon stor vikt vid att skapa tydliga mål, en trygg relation och ett gott samarbete med klienten.

Förutom svenska och engelska talar Valeria Sjöbom även flytande ryska.