Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Vuxenpsykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Svenska

Ulrica har arbetat inom vuxenpsykiatri, hörselrehabilitering och med specialiserad rehabilitering vid utmattningssyndrom. Hon har erfarenhet av hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet, Ménières sjukdom, stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, depression, ångest och relationella problem. Ulrica arbetar med behandlingsmetoderna psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and commitment therapy (ACT), compassion fokuserad terapi, mindfulness och avslappning – detta med olika tyngdpunkt utifrån dina specifika behov.