Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisation, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2006

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Tove Eriksson har bred erfarenhet från sjukhus och vårdcentraler, inom företagshälsovården och som konsult. Utöver diagnoserna i faktarutan har hon även hjälpt patienter genom sorgeprocesser och livskriser, samt utfört psykologisk testning. Tove arbetar med KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness), IPT (interpersonell terapi, en behandlingsform med särskilt fokus på relationer) samt MI (motiverande samtal, en metodik som passar bra vid livsförändringar).

”Det bästa med att vara psykolog är att vara med och bidra till positiva förändringar hos människor”, säger Tove. ”Det krävs lyhördhet för att anpassa varje behandling till den person man talar med.”