Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Torbjörn Hultberg är legitimerad psykolog sedan 2017 och arbetar vid sidan av Mindler som psykolog inom psykiatrin med fokus på att hjälpa personer tillbaka i jobb. Genom ett arbetsfokus har frågor som ramar, ansvar, strategier och mening blivit centrala områden att förhålla sig till. Torbjörn arbetar utefter modellen KBT (kognitiv beteende terapi) och är även inspirerad av terapier inriktade på betydelsen av emotioner som en värdefull kompass för att hjälpa oss bli mera uppmärksamma på hur vi har det i relation till vårt arbete, oss själva och i våra nära relationer.