Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Tomas Johansson har jobbat på flera vuxenpsykiatriska mottagningar runt om i landet. Han har framförallt arbetat i team som specialiserar sig på depression, men har bred erfarenhet av behandling och utredning av flera tillstånd. Tomas jobbar med flera metoder: KBT: förstå hur tankar, känslor, fysiologi och beteenden påverkar varandra och hur du kan påverka dessa för att nå dina mål ACT: hitta förhållningssätt till inre upplevelser för att kunna närma dig det som du värdesätter Beteendeaktivering: metod för att minska depression och öka livskvalitén Tomas har många gånger fått höra av sina patienter att han är lugn, trygg och lyhörd.