Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Tom Agri är leg psykolog som arbetar deltid med uppdraget på Mindler. Han arbetar även på sin privata mottagning och inom psykiatrin. Tom har lång erfarenhet inom psykiatrin där han arbetat med allt från lättare ångestproblematik till omfattande psykologiska problem. Under flera år arbetade han i team med DBT-behandling för patienter med Emotionell personlighetsstörning där Mindfulness var en central del i behandlingen. Han har också arbetat med traumabehandling (Prolonged Exposure) för patienter med PTSD.

Han har också stor erfarenhet med arbete med unga vuxna(18-25 år) där det också har kunnat omfattat kontakt med anhöriga (föräldrar oftast). Tom är även utbildad ISTDP-terapeut vilket är en affektfokuserad terapiform med god evidens.

Tom beskriver hur hans erfarenhet med arbetet på Mindler och liknande uppdrag har fått honom att bli mer fokuserad på att hjälpa patienter att hitta kärnan i problemen de upplever.