Behandlar genom Föräldrastöd, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Tobias har psykologexamen från Stockholms universitet och flerårig erfarenhet från vårdcentral, privat psykologmottagning och som skolpsykolog. Tobias använder KBT för att hjälpa patienter med depression, fobier, ångest, föräldrastöd och stress. Att få tydliga konturer av patients hinder och formulera konkreta mål med behandlingen är centralt för Tobias. Som patentinnehavare med designutbildning i Kalifornien och aktiv tvåbarnspappa har Tobias en mångfacetterad livserfarenhet att luta sig mot som behandlare.