Behandlar genom KBT, Stödjande samtal, Parterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Tina blev legitimerad psykolog 2014 och har därefter skaffat sig bred erfarenhet av behandling av nedstämdhet/depression, ångest, paniksyndrom, hälsoångest/hypokondri, tvångssyndrom, stress, utmattningssyndrom, sömnproblematik, livskriser, sorg, relationsproblematik, IBS, specifika fobier, social fobi samt trauma. Hon har också erfarenhet av att arbeta med tidig behandling av psykossjukdom. Tina arbetar framförallt med KBT och stödjande samtal men även med inspiration från ACT och Mindfulness.

Förutom med Mindler så arbetar Tina i egen verksamhet med parterapi (IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy), Personalhandledning och Konsultation samt Ledarskapsutveckling och Coachning.