Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Skola, Vuxenpsykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Kroatiska, Serbiska, Svenska

Tijana Kinberg är verksam sedan 2013 och har arbetat inom vuxenpsykiatri och primärvården. Tijana läser sedan 2015 till specialistpsykolog med inriktning klinisk vuxenpsykologi.

Tijana arbetar med KBT samt ACT för att hjälpa dig att hitta lösningar på det som står i vägen för ett mer meningsfullt och välfungerande liv. Du är välkommen att boka en tid med Tijana om du lider av depression, ångestproblematik, PTSD, stress- och utmattningssyndrom, sömnproblem, genomgår en kris eller har relationsproblem. Även andra funderingar och problem som påverkar ditt mående är givetvis också välkomna. Tijana har även erfarenhet av att arbeta med behandling och utredning av personer med olika neuropsykologiska funktionsvariationer som ADHD och autism.

Ser fram emot att träffa dig för att tillsammans arbeta mot och uppnå de mål som du har satt upp. Varmt välkommen!