Tidigare arbetslivserfarenhet: Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Finska, Svenska

Thomas Palm är legitimerad psykolog sedan 2009. Han har tidigare arbetat på en privatmottagning med allt från ångestproblematik, tvångssyndrom, stressrelaterad problematik, relationsproblem, specifika fobier, depressioner till PTSD. Han har handlett bland annat personalgrupper, läkare, präster, socionomer och chefer. Thomas har även erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete hos barn och ungdomar inom BUP.

Utöver KBT har han utbildning i ACT (Acceptance and commitment therapy), Mindfulness och EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som är en behandlingsform för traumabearbetning.

Thomas har bred terapeutisk erfarenhet och arbetar intuitivt med stor närvaro.