Behandlar genom KBT, Motiverande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Privat mottagning, Specialist psykiatri

Tar emot patienter på Svenska

Thomas jobbar deltid på sitt eget bolag KBT-MOTTAGNINGEN GRÖNDAL i Stockholm. Företaget jobbar med psykologisk behandling med vetenskaplig grund. Främst så använder han sig av KBT-metoder och ACT-interventioner som används. Thomas är även utbildad i PDT (psykodynamisk terapi) som jobbar med att förstå sitt beteende i nuvarande relationer utifrån tidiga upplevelser. KBT-metoder syftar främst till att minska ångesten men har också som funktion att göra oss rustade för utmanande situationer. ACT handlar om att acceptera det som är svårt att förändra men att ändå kunna röra sig mot sina värderingar i vardagen och få ett rikare och mer levande liv med kreativitet och nyfikenhet. Denna metod skiljer sig från vanlig KBT eftersom den fokuserar mindre på att ta bort smärtan, utan snarare handlar det om att kunna leva med en viss typ av smärta. Forskning har visat att denna typ av acceptans kan vara en väg ut ur lidandet.

Jag läste till psykolog för att jag såg så mycket potential i människor. Jag ser det som ett fantastiskt jobb att vara behandlande psykolog som tillsammans med klienten bestämmer målformulering och arbetar aktivt mot denna. Det är så spännande att klienten, eller patienten, kan jobba med vissa tekniker och få resultat på några gånger. Ibland behöver vi arbeta längre för att få en fördjupat förståelse och förändring. Jag imponeras verkligen över vilket jobb klienterna gör som jag träffas. Jag imponeras lika mycket över de konkreta resultat som terapierna kan leda till. Med Mindler finns stora möjligheter att komma i gång med arbetet snabbt och utefter behov kunna följa och fördjupa arbetet snabbt, vartefter klientens behov utan att prislappen styr behandlingen. Det ser jag som en unik möjlighet för en fungerande behandling.
Det jag främst har jobbat med är sömn, stress, utmattning och nedstämdhet. Jag har också stor erfarenhet av hbtq-relaterade frågeställningar för personer som bara vill bli bemötta som de är, för de som har frågor kring komma ut processer.