Tidigare arbetslivserfarenhet: Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Svenska

Thomas Andersson arbetar deltid inom eget bolag (KBT-mottagningen Gröndal, Stockholm). Han har hjälpt många klienter med bl.a. sömn, stress, utmattning och nedstämdhet.
Thomas använder sig av flera olika metoder:

• KBT, som syftar till att dämpa ångest och rusta klienten inför utmanande situationer
• ACT, som bl.a. handlar om ökad acceptans och om att leva efter sina värderingar

Thomas har stor erfarenhet av HBTQ-frågor.