Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Terese Walker Duvhammar har tidigare arbetat med stöd till personer med olika typer av funktionsvariationer samt deras familjer. Hon har även arbetat med bedömning och utredning av både barn och vuxna samt föreläst om bl.a. autism. Terese känner starkt för frågor som rör föräldraskap.

I sina samtal tar Terese fasta på personens styrkor och att hitta bra strategier för att hantera svåra stunder är ett fokus. Medveten närvaro kan vara en del i det.

”En av mina viktigaste uppgifter som psykolog är att ställa bra frågor. Frågor som leder till förståelse, och i förlängningen till förändring.”