Har kompetens inom: Depression, Ångest, Stress

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Terese Walker Duvhammar har tidigare arbetat med stöd till personer med olika typer av funktionsvariationer samt deras familjer. Hon har även arbetat med bedömning och utredning av barn och vuxna samt föreläst om bl.a. autism.

Terese vill använda personens styrkor i sina samtal, som del i att förändra då det är möjligt och hitta sätt att hantera då det inte är möjligt. Strategier för att hantera svåra stunder är ett fokus, och medveten närvaro kan vara en del i det. Detta för att livet ska bli mindre begränsat och mer i linje med det som är meningsfullt och värdesätts.

”En av mina viktigaste uppgifter som psykolog är att ställa bra frågor. Frågor som leder till förståelse, och i förlängningen till förändring.”