Har kompetens inom: Depression, Ångest, Stress

Behandlar genom KBT, ACT

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Terese Walker Duvhammar har tidigare arbetat med stöd till personer med olika typer av funktionsvariationer och deras familjer. Hon har även arbetat med bedömning och utredning av barn och vuxna, samt föreläst om olika funktionsnedsättningar.

Tereses områden är främst ångest, oro, nedstämdhet, stress och PMS-besvär. I samtalen arbetar vi med känslor, tankar och nya sätt att lösa problem på. Ett fokus kan vara att hantera svåra stunder. Hemuppgifter att göra mellan samtalen finns med. I samtal kartläggs hur personen skulle vilja leva sitt liv, och vad som behövs för att kunna ta steg i den riktningen. Terese har beskrivits som varm och tydlig.

”En av mina viktigaste uppgifter som psykolog är att ställa bra frågor. Frågor som leder till förståelse, och i förlängningen till förändring.”