Behandlar genom ACT, KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisations psykologi, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Svenska