Behandlar genom ACT, KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisations psykologi, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Suzan är legitimerad psykolog med erfarenhet inom klinisk psykologi och organisationspsykologi.

Suzan har ansvarat för bedömning och behandling av klienter med olika former av ångest, depression, fobier, sömnproblem, relationsproblem, utmattningsrelaterade besvär med mera.

Som psykolog är Suzan mån om att vara lyhörd inför klientens mål och att se till att klienten är aktiv i behandlingen. Det innebär att Suzan tillsammans med klienten sätter upp mål för behandlingen och därefter arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster för att skapa en positiv förändring.