Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Danska, Engelska, Kroatiska, Serbiska, Svenska