Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Sophia har en psykologutbildning med genus inriktning. Hon har studerat terapiformerna KBT (kognitiv beteendeterapi) samt PDT (psykodynamisk terapi). Hon började sitt yrkesliv som psykolog inom barn och ungdomspsykiatrin med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid sidan av Mindler arbetar Sophia idag på vårdcentral samt med asylsökande. På vårdcentralen arbetar hon både med individer och grupper, exempelvis grupper för dem med stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom. Hon är även van vid att behandla depression och ångest samt möta människor i kris/utsatthet. Innan Sophia blev psykolog arbetade hon inom psykosvården, med ensamkommande ungdomar, mentor för studenter med olika funktionsnedsättningar, arbetade med personer med intellektuell funktionsnedsättning, var kontaktperson för vuxna med bipolär sjukdom samt psykologisk coachning. Sophia brinner för att möta människor i olika åldrar, med olika könstillhörighet, kultur och bakgrund. Hon är varm, ödmjuk, öppensinnad och rak.