Behandlar genom KBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: Skola

Legitimerad psykolog sedan 1990

Tar emot patienter på Engelska, Persiska, Svenska

Shirin Fazel-Zandy har arbetat som psykolog i över 30 år.  Har arbetat inom förskolan och skolan med samtal, utredningar och bedömning av barn och ungdomar. Hon har handlett personalgrupper inom socialtjänsten men även samarbetat med dem kring arbete med familjehemsplacerade barn/ungdomar och familjehemsföräldrar. Shirin har varit en del av flyktingteam som mött folk från krigsdrabbade länder. Har även arbetat som psykolog på kvinnojouren.

 

Shirin är utbildad KBT-terapeut och har lång erfarenhet inom stöd- och krissamtal. Under sina 30 år som psykolog har hon behandlat människor i kris, varierande trauma, människor i sorg eller som lider av smärta, ångest, relationsproblematik eller depression. Hon talar förutom svenska även engelska och persiska.