Har kompetens inom: Ångest, OCD, Relationsproblem, Depression

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska