Har kompetens inom: Ångest, Depression, Social fobi

Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Sarah har främst arbetat inom primärvård med ett brett ålderspann och med de varierande svårigheter av lätt till måttlig grad som primärvårdsarbete innebär. Hon har stor vana av digitalt behandlingsarbete.