Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Sara är legitimerad psykolog och har en bred kompetens och erfarenhet av att behandla flera olika besvär såsom ångest, oro, nedstämdhet/depression, sömnsvårigheter och stress/utmattning. Hon har jobbat med både barn och vuxna samt inom primärvården och psykiatrin. Hon har även erfarenhet av att göra neuropsykiatriska utredningar på barn och unga.

Sara arbetar utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Hon brinner för att hjälpa människor och hoppas att de hon möter känner sig lyssnade på och får hjälp att hitta nya sätt att hantera svårigheter på.