Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Sara är legitimerad psykolog och har arbetat med både vuxna och barn. Hon har en bred kompetens och har erfarenhet av att behandla flera olika besvär så som ångest, oro, nedstämdhet/depression, sömnsvårigheter och stress/utmattning.  Hon har jobbat inom primärvården, psykiatrin och privat. Sara har även erfarenhet av att göra neuropsykiatriska utredningar på barn och unga.

Sara arbetar utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det betyder att hon utgår från situationer som blir svåra och tittar på de tankar, känslor och beteenden som uppkommer i situationerna. Detta är starten för ett förändringsarbete. Det innebär även att hon vägleder en att hitta det som är viktigt i livet och öva på att ta steg i den riktningen. Sara brinner för att hjälpa människor och hoppas att de hon möter känner sig lyssnade på och får hjälp att hitta nya sätt att hantera svårigheter på.