Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Norska, Svenska

Sara Karlsson är legitimerad psykolog och har arbetat med psykologisk KBT-behandling sedan 2012. Hon har en bred erfarenhet från både psykiatrin och den privata sektorn där hon främst arbetat med ångestproblematik, oro, stressrelaterad ohälsa, depressioner, kriser och relationsproblem. Sara är även vidareutbildad inom handledning med KBT-inriktning och har handlett flera olika yrkesgrupper. I behandlingsarbetet lägger Sara stor vikt vid att skapa en trygg relation med patienten, att tillsammans skapa tydliga mål och arbeta strukturerat för att nå dem. Hon är särskilt intresserad av stressrelaterad ohälsa.