Behandlar genom KBT, ACT, DBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Sandra Sallander har arbetat på vuxenpsykiatrin med bl a neuropsykiatriska utredningar och dialektisk beteendeterapi (DBT) vid emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Under åren på vårdcentral arbetade hon med alla sorters vanliga problem såsom stress, sömnproblem, ångest, depression och kriser.

I terapi med Sandra får du hjälp att koppla tidigare mönster och erfarenheter med ditt mående. Genom olika övningar och utmaningar får du hjälp att hitta nya vägar.

ACT-fokus kan innebära att arbeta för att i större grad leva den sortens liv man önskar, samt att acceptera det som man inte kan förändra. I compassionfokuserad terapi försöker man öka självmedkänsla och att minska självkritik.