Behandlar genom KBT, ACT, Stödjande samtal, DBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård, Privat mottagning, Skola, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Dari, Persiska, Svenska

Roya Ebadi har erfarenhet från BUP, skolan, specialistvård för ätstörningar samt från privat mottagning. Inom kort blir hon även färdig specialist i psykoterapi.

Roya använder sig av KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness), DBT (dialektisk beteendeterapi, en effektiv behandling vid ”borderline”/emotionellt instabil personlighetsstörning) samt stödjande samtal.

Hon är särskilt engagerad och kompetent inom behandling av PTSD och annan traumarelaterad problematik, t.ex. psykiskt och fysiskt våld i destruktiva relationer.

Royas mål är att tillsammans med patienterna hitta strategier som hjälper dem att hantera sina problem och höja sin livskvalitet.