Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Rikard är legitimerad psykolog sedan 2007 och har lång erfarenhet av arbete inom psykiatri och företagshälsovård, samt som psykologkonsult inom primärvården.

Han arbetar med kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy, som metoder för att hjälpa klienten komma till rätta med panikångest, oro, social ångest, stress, utmattning, tvångssyndrom, trauma och nedstämdhet. Han har också utrett neuropsykologiska problem som ADD/ADHD, autimsspektrumtillstånd och ticstillstånd och har god förståelse för dessa funktionsvariationer.

Målsättningen i behandling är att först lyssna och förstå, så att bedömningen blir rätt från början, vilket visar sig när klienten känner igen sig i beskrivningen som återges och får en fördjupad förståelse för problemens funktion. Det ger nya insikter som ofta kan vara lite av aha-upplevelser. Den nya förståelsen hänger sedan logiskt ihop med behandlingen, som innefattar praktiska strategier och förhållningssätt, enligt KBT- och ACT-principer, som tränas fram tillsammans med behandlaren och på egen hand, för att lösa problemen.