Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Företagshälsa, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Rikard Calmbro har lång erfarenhet från arbete inom psykiatrin och företagshälsovården, samt som psykologkonsult inom primärvården. Han har också jobbat med neuropsykiatriska utredningar (t.ex. ADD/ADHD, autism och tics) och har god förståelse för dessa funktionsvariationer.

Han använder sig av KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness).

Rikards målsättning som behandlare är att först lyssna och förstå. Så bedömningen blir rätt från början, så att klienten känner igen sig i problembeskrivningen och får nya insikter. Det är ibland som aha-upplevelser och ligger sedan till grund för behandlingen, som går ut på att klienten övar in praktiska strategier och förhållningssätt för att lösa sina problem.