Behandlar genom ACT, KBT, DBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisation, Primärvård, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Dari, Engelska, Persiska, Svenska

Reza Hanifi är legitimerad psykolog och har egen konsultfirma sedan 2015. Han har bred erfarenhet av missbruk och tvångsvård, primärvård och neuropsykiatriska utredningar. Han jobbar också som skolpsykolog, handledare och utbildare. Reza har speciella kunskaper kring behandling av stress, oro och ångest, nedstämdhet och depression, parterapi och relationsproblematik, utmattningssyndrom, social fobi och trauma. Reza kan erbjuda samtal på svenska, engelska, persiska och dari.