Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Svenska

Rebecka Dahlgren har som psykolog erfarenhet inom psykiatrin, där hon utrett och behandlat psykosrelaterade svårigheter. Rebecka har även arbetat med bedömning och behandling på primärvårdsnivå, där hon mött ungdomar och vuxna med varierande besvär; från önskan om självkännedom, relationsproblem och stress till depression, ångest och fobier.

Rebecka arbetar utifrån metoden KBT (kognitiv beteendeterapi) en behandlingsform där fokus ligger på samspelet mellan ens tankar, känslor, beteenden och fysiologi. Rebecka brinner lite extra för att hjälpa dig som har dålig självkänsla, social ångest, rädslor och/eller panikångest