Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Rasmus Andersson har tidigare arbetat på en vårdcentral i ett socialt utsatt område och är alltså van vid att möta patienter med olika bakgrund och förutsättningar i livet. English speakers are very welcome!

Rasmus är särskilt intresserad av depression och sömnsvårigheter men har också goda erfarenheter av att behandla exempelvis ilska, svartsjuka, social ångest och GAD.

Rasmus arbetar endast med individuella kontakter och behandlar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt dialektisk beteendeterapi (DBT) som är vidareutvecklingar av KBT.