Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Rasmus Andersson har tidigare arbetat på en vårdcentral i ett socialt utsatt område och är alltså van vid att möta patienter med olika bakgrund och förutsättningar i livet. Han är särskilt intresserad av depression och sömnsvårigheter men har också goda erfarenheter av att behandla alla slags ångestproblem och relationssvårigheter.

För Rasmus är en nyckel till framgångsrik terapi att patientens egen uppfattning om vad som är hjälpsamt respekteras. Behandlingen kan därför utifrån behov och önskningar fokusera på antingen problematiska beteenden, tankar eller känslor.

Rasmus arbetar främst utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men också Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en vidareutveckling av KBT.