Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Peter har tidigare arbetat på vårdcentral och på en privat terapimottagning. Han är van att arbeta med de flesta problem som kan uppstå för oss människor i dagens samhälle, men har extra mycket erfarenhet av stress- och utmattningsproblematik.

Peter arbetar främst med KBT och ACT(Acceptance and Commitment Therapy), en utveckling av KBT med inslag av mindfulness. Han inspireras också mycket av CFT(Compassion Focused Therapy), en modern terapiform där värme och självmedkänsla är viktiga fokusområden.

Peters mål är att på ett respektfullt sätt möta människor just där de befinner sig, och tillsammans med dem hitta hjälpsamma sätt att ta sig an livet och de utmaningar som dyker upp längs vägen.