Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Organisations psykologi, Privat mottagning

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tar emot patienter på Svenska

Per jobbar deltid med egna firman Qreato Psykologtjänst som erbjuder kvalificerat psykologiskt stöd till privatpersoner och företag på plats i Göteborg samt på nätet.

Läste till psykolog utifrån en nyfikenhet på varför människor fungerar som de gör. Det roligaste med att vara psykolog är att få stötta och utveckla människors potential, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Att analysera och hitta strukturer i komplexa sammanhang, att komma till problemets kärna, identifiera viktiga utvecklingsområden och få igång kreativa processer för att nå konkreta resultat.

Ser tillgängligheten som den största fördelen med att jobba digitalt. Både att patient/klient inte behöver ta sig till en fysisk mottagning, och att urvalet av tillgängliga psykologer blir så mycket större för patient/klient.

Har de senaste åren arbetat mycket med stress och stressrelaterad ohälsa.