Behandlar genom KBT

Per är legitimerad psykolog och samtalsterapeut. Han arbetar främst utifrån ACT (Acceptance and commitment therapy) och KBT (kognitiv beteendeterapi), som han även har utbildat inom under flera års tid.

För Per är det viktigt att skapa ett avslappnat och tryggt samtalsrum för klienten. Med en bred erfarenhet arbetar Per framgångsrikt med personer som behöver hjälp med allt från en mängd oklara symptom till alla former av beroenden och missbruk, ångest, stress, prokrastinerande, sömnsvårigheter, relations och familjeproblem. Per hjälper gärna klienter utveckla nya färdigheter såsom stärka förmågan att sätta gränser, säga nej och stå upp för sina egna behov i olika sammanhang.

Genom sitt arbete på Mindler vill Per att alla som söker psykolog ska få snabb vård och hjälp. Som psykolog online vill han kunna bidra med hjälp när människor behöver det som mest, utan väntan och långa vårdköer. Per ser stor vikt i klientens möjlighet att själv få välja sin psykolog vilket det digitala arbetssättet möjliggör.