Har kompetens inom: Ångest, Relationsproblem

Behandlar genom KBT

Tar emot patienter på Engelska, Portugisiska, Spanska

Det roligaste med att vara psykolog är att få träffa människor i olika livssituationer och att försöka vara en del i att förbättra deras tillvaro tycker Per.

Han ser Mindler och digitalt arbete som en möjlighet att nå fler människor och underlätta för personer med begränsad tid och möjlighet att komma ifrån att ändå kunna få professionell hjälp med sina problem.

Per kan ta samtal på engelska och förstår portugisiska samt spanska. Hans specialområden är relationsproblem och alla typer av ångest.