Behandlar genom KBT, DBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Per Krakau är legitimerad psykolog och har arbetat med terapi, utredning och utbildning sedan 2015. Han har främst jobbat med vuxna som sitter i fängelse och med ungdomar på behandlingshem.

I behandling stävar Per efter att möta individen där hen är och låter arbetsmetoder och tekniker följa de behov som framkommer i samtalet. Det är viktigt att skapa en avspänd och trygg behandlingsrelation som samtidigt är strukturerad och tydlig vad gäller det förändringsarbete som skall göras.

Per är van att möta alla sorters människor och är öppen för samtal om problem även utanför vad som är mainstream. Han har kunskap om sexuella beteendeproblem, icke monogama relationer, BDSM och psykedelisk integration.

Varmt välkommen att boka en session!