Behandlar genom KBT, ACT, DBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Patrik Samuelsson är legitimerad psykolog sedan 2017. Han har tidigare arbetat inom psykiatrin med bl. a. suicidnära patienter, ätstörningar, nedstämdhet och ångest. Han har även god kännedom om neuropsykiatriska svårigheter och hur man arbetar med dessa problem.

Patrik arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Han har även fördjupat sig inom psykodynamisk korttidsterapi, där man arbetar med relationer och upplevelser i kroppen.

Patrik är övertygad om att man måste vara närvarande i sina känslor och upplevelser för att utvecklas och må bättre.