Behandlar genom ACT, KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Svenska

Pär Dyme är legitimerad psykolog med integrativ inriktning, vilket innebär att han har kunskaper inom såväl området KBT som PDT. Pär har vidareutbildning inom ACT. Pär innehar även en jur.kand. Pär har arbetat inom primärvård, psykiatri och behandling/behandlingsprogram inom ramen för specialistvård. Pär har erfarenhet av att arbeta med bl.a. stress, utmattningsproblematik, oro, ångest, nedstämdhet, depression, kris, ptsd, existentiella frågeställningar, relationsproblematik och frågor med anknytning till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Pär är inkännande men även rak och tydlig i sitt förhållningssätt.