Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, IKBT, Multimodal rehabilitering, Sluten vård, Smärtcentrum Certifierad EMDR traumaterapeut, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska, Tjeckiska

Nora Habul är specialist i klinisk psykologi. Hon har en bred och varierad yrkeserfarenhet (se faktarutan).

Nora har goda kunskaper i KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness) och Compassionfokuserad terapi. Hon anpassar sina metoder efter klientens behov och skräddarsyr varje behandling.

Hon har mött många klienter med besvär som stress och utmattning, långvarig smärta, kris och sorg samt relationsproblem.

Nora har tjeckiskt ursprung och behärskar flera olika slaviska språk.
Hon vill kunna hjälpa även de patientgrupper som inte har möjlighet att ta sig till ett fysiskt möte. Därför erbjuder hon onlineterapi via Mindler.