Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, IKBT, Multimodal rehabilitering, Sluten vård, Smärtcentrum Certifierad EMDR traumaterapeut, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska, Tjeckiska

Nora är legitimerad psykolog med utbildning avslutad 2000 i Tjeckien och svensk legitimation sedan 2007. Vidare är hon också specialistutbildad i klinisk psykologi sedan 2016. Nora har gedigen erfarenhet av att arbeta med människor i olika utvecklingsfaser, med både bedömning, rådgivning, behandling, utredning och handledning. Hon är van att möta personer med exempelvis ångest, sömnsvårigheter, utmattningsproblematik, stress, kris och sorg, långvarig smärta samt relationsproblem. När det kommer till metoder har hon haft stor användning av sina goda kunskaper i KBT, ACT och Compassionfokuserad terapi. Nora är i grunden utbildad i ett integrativt och eklektiskt förhållningssätt. Det betyder i stort sett att man anpassar metod till person och kan skräddarsy behandlingen.

Nora har aldrig varit emot att prova nya saker och vill gärna utforska vad som fungerar. Människor är på sätt och viss väldigt lika och på många sätt också mycket olika. Livet gör ibland att man inte kan ta sig till vårdcentralen. Det kan vara så att tiden inte finns då man behöver den, men det kan också finnas andra begränsningar som gör att det kanske är lättare att boka ett videosamtal hemifrån. Nora vill hänga med i den tekniska utvecklingen och på så vis nå de personer som tycker att videomöten för kontakt med en psykolog är ett sätt som fungerar för dem.