Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Elevhälsan, Företagshälsa, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Spanska, Svenska

Noelia Mörling har en bred erfarenhet från olika verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatrin, öppenvårdspsykiatrin, internetbehandling, rehabilitering vid utmattningssyndrom, primärvård och skola. Numera bedriver hon eget företag i Värmland.

Noelia utgår från ett existentiellt synsätt som innebär att alla har ett visst ansvar i att skapa meningsfullhet i livet och att svårigheter kan leda oss till att aktivt söka en förändring. För att hjälpa till förändring tar hon stöd i beprövade metoder inom Kognitiv- beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy och mindfulness. Målet i Noelias arbetssätt är att tillsammans utforska och hitta det som hjälper just dig och att du känner dig respekterad, lyssnad till och sedd.

Noelia är halvspanjorska och utöver språket har hon god förståelse för kulturen i spansktalande länder.