Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Ninni är legitimerad psykolog med KBT-inriktning (kognitiv beteende terapi) och har doktorerat i psykologi. Ninni har bl.a forskat om hur hjärnan fungerar och hur detta kopplas till våra beteenden. Ninni tycker detta ämne är särskilt intressant eftersom det bidrar till att vi får bättre förståelse för våra beteenden. Hjärnan är plastisk och vi kan faktiskt också påverka hjärnan genom att förändra våra beteenden.

Ninni har arbetat inom psykiatrisk öppen och slutenvård. Ninni har erfarenhet av att arbeta med b l a ångest, tvångssyndrom/OCD, stress, sömnproblem, utmattning, kriser, nedstämdhet och depression. Vidare har Ninni arbetat med minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar, vilket har gett henne ökad förståelse för hur neuropsykiatriska och kognitiva svårigheter kan skapa utmaningar i vardagen.

Ninni vill gärna utforma KBT behandlingen med verktyg som passar individens specifika situation eftersom vi alla är unika och möter olika utmaningar i livet. Ninni lägger stor vikt vid dialog kring målen med behandlingen och vill skapa ett tryggt samarbete inom ramen för samtalen.