Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Svenska

Nina har arbetat som psykolog inom psykiatrin, på vårdcentraler och på privat mottagning. Hennes största erfarenhet är från vårdcentraler där hon har arbetat under många år och därför fått möjlighet att möta många olika former av svårigheter och problem. Nina är van vid att arbeta tillsammans med personer som upplever olika typer av oro och ångest, depression, panikångest, kriser/sorg, tvång, sömnproblem, fobier eller som upplever att de inte lever livet fullt ut som de önskar pga. olika inre eller yttre hinder. Det kan till exempel handla om relationsproblem, stresshantering, existentiella frågor, prestationsångest eller svårigheter med gränssättning.

Nina tycker att det bästa med att arbeta som psykolog är att man får möjligheten att vara med på människors utveckling vilket kan handla om att bryta invanda mönster i form av tankar, känslor och beteenden eller att lära sig att se på sig själv på ett nytt sätt. Nina har påbörjat sin specialistutbildning och är certifierad behandlare inom Unified Protocol vilket är en KBT-behandling som bygger på evidensbaserade interventioner och som ger mycket goda resultat. Hon är också certifierad sömncoach och har fördjupat sina kunskaper inom det området eftersom sömn ofta påverkar vår hälsa i så stor utsträckning.