Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Svenska

Nina Scherp har arbetat inom psykiatrin, på vårdcentraler och på privat mottagning. Mest erfarenhet har hon från primärvården, där hon har verkat under många år och därför fått möjlighet att möta många olika former av psykisk ohälsa.

Hon har påbörjat sin specialistutbildning och är certifierad behandlare inom Unified Protocol, en variant av KBT med starkt vetenskapligt stöd som ger mycket goda resultat. Hon har också utbildat sig till sömncoach eftersom sömnen påverkar vår hälsa i så stor utsträckning.

Nina tycker att det bästa med psykologyrket är att få följa klienternas utveckling när de bryter gamla mönster och lär sig att se på sig själva på ett nytt sätt.