Behandlar genom KBT, Traumabehandling, No2Crimes

Legitimerad psykolog sedan 2014

Nima har arbetat inom psykiatrin, beroendevården och primärvården både hos offentliga och privata vårdgivare. Han har stor erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete och traumabehandling.

Som människor har vi lätt att fokusera på problem som kan kännas överväldigande och skapa en känsla av maktlöshet. Nima menar att nyckeln till ett bättre mående ligger i en god förståelse för problemen och vad som håller dem vid liv.

Han lägger framförallt fokus på att tillsammans med patienten arbeta fram skräddarsydda lösningar som fungerar efter patientens förutsättningar och är hållbara över tid.