Behandlar genom KBT, ACT, DBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Natalie Löwendahl är legitimerad psykolog sedan 2018 och har sedan dess arbetat både inom vuxenpsykiatrin och primärvården.

Hon arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and comittment therapy (ACT). Hon har erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och att behandla flera olika besvär såsom ångest, oro, nedstämdhet/depression, men även sömnsvårigheter, stress och relationsproblem.

Natalie har ett starkt engagemang för att hjälpa andra att skapa förändring och utvecklas. För henne är det viktigt att du som patient känner dig trygg så att ni tillsammans kan arbeta för att uppnå de mål ni sätter för terapin.