Behandlar genom ACT, KBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Elevhälsan, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Engelska, Ryska, Svenska