Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Dari, Engelska, Persiska, Svenska

Mostafa Hosseini är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi, samtalsstöd och krisbearbetning till vuxna, barn och ungdomar. Utöver detta erbjuder han föreläsning och utbildning samt handledning och konsultation till anställda inom offentliga och privata verksamheter. Läs mer på www.mostafahosseini.se

Mostafa är utbildad på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Förutom Mindler arbetar han med sin privata mottagning i centrala Göteborg. Tidigare har Mostafa arbetat på Rädda Barnen med utbildning i ämnet kris och trauma samt som klinisk psykolog med bland annat behandling, utredning och föräldrastöd. Vid sidan av sin privata verksamhet har han en anställning på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet där han bedriver forskningsprojekt om migration och inkludering. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Mostafa har kompetens inom flera psykologiska behandlingsmetoder; kognitiv beteendeterapi (KBT), Traumafokuserad behandling, Interpersonell psykoterapi (IPT). “