Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Svenska

Monica Torneport har arbetat på Vårdcentral, inom specialistpsykiatri och på myndighet (arbetslivsinriktad rehabilitering). Monica har under de senaste åren jobbat med patienter med stressrelaterade problem, utmattning och långvarig smärta.

På vårdcentral har hon träffat patienter i alla åldrar med alla de olika problem som behandlas inom primärvården. Monica använder sig av olika verktyg i behandling anpassat efter varje patients behov t ex KBT, ACT, mindfulness mm. Lyhördhet för patientens egna önskningar, delaktighet och samarbete utan pekpinnar är viktigt. Monica är van vid att förklara på ett lättfattligt sätt utan ”fikonspråk”.

Monica utbildar sig även inom kost- och näringslära och träning då hon tycker det är viktigt med ett helhetstänk särskilt när det handlar om önskemål om livsstilsförändringar. Monica såg i sitt arbete på Vårdcentral att även äldre personer upplevde stort utbyte av behandlande samtal med psykolog. Därför välkomnar hon särskilt alla er 70-plussare!