Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Mödravård/BVC, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Svenska

Miranda Eriksson Persson är legitimerad psykolog med integrativ inriktning. Det innebär att hon är van att arbeta med både KBT samt andra behandlingsmetoder. Som integrativ psykolog anpassar man behandlingsinsatser utifrån patientens aktuella problematik. Miranda har erfarenhet från mödrabarnhälsovård, allmänpsykiatrin, beroendevård samt primärvård. De senaste åren har hon varit verksam inom tvångsvård för missbrukande kvinnor samt inom digital primärvård där hon behandlat patienter via videosamtal. Miranda har således en bred erfarenhet av både lättare och mer komplexa psykiatriska tillstånd.

Miranda är en kreativ psykolog med mycket värme och personlighet. Miranda har fingertoppskänsla vad gäller bedömning och är skicklig på att ge patienten förståelse för sig själv och sin problematik.