Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Svenska

Michaela Urlas arbetar förutom på Mindler även på en vårdcentral med bedömning, psykologisk rådgivning och behandling, framförallt med KBT, ACT och Motiverande Samtal men också integrativt med andra metoder vid behov. Hon har dessförinnan arbetat inom utredande rättspsykiatri, psykosvård samt för Riksförbundet för Sexuell upplysning (RFSU).

Michaela blev psykolog för att få en chans att prata om vad som är viktigt på riktigt, för att förstå hur vi kan göra för att verkligen leva det liv vi har fått – och för att ta oss loss när vi fastnar.

Förutom depression, ångest, kriser, risk-missbruk och stressrelaterade problem arbetar Michaela gärna med frågor som rör sexualitet och relationer. Michaela är också utbildad Doula och bistår mer än gärna vid utmaningar som rör graviditet och förlossning.