Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, MVC, Organisations psykologi

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Michaela Juhlin arbetar som legitimerad psykolog med ett brinnande intresse för att hjälpa individer hitta balans och glädje i vardagen. Michaelas arbete med individer kännetecknas av passion, humor och 100 % närvaro i samtalet.

Idag driver Michaela eget företag och arbetar internationellt med ledarskapsutveckling. Michaela har tidigare arbetat som klinisk psykolog på Previa företagshälsa där hon primärt behandlat klienter med tillstånd så som depression, utmattningssyndrom och ångesttillstånd.

Michaela arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) och hjälper gärna dig med just din utmaning. Michaela är certifierad inom mindfulness, ett verktyg hon använder för att skapa medvetenhet kring mående och behov i vardagen. Hon arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv där klientens tillvaro i helhet kartläggs. I nästa steg skapas en behandlingsplan med tydliga mål på både kort och lång sikt.