Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Danska, Engelska, Svenska

Max Kaymak har bred erfarenhet av olika typer av problematik då han främst arbetat på vårdcentral. Max främsta mål med terapi är att lära människor att inte fastna i jobbiga tankar och känslor och låta dessa styra deras liv. Max hjälper dig att planera dina handlingar så att du i högre utsträckning kan vara den personen du vill vara och leva det liv du vill leva.