Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Max Kaymak har tidigare arbetat på vårdcentral och företagshälsovård som psykolog. I sitt
arbete använder han sig av KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en modern
vidareutveckling av KBT – ’tredje vågens KBT’ – med inslag av mindfulness.

Max föredrar att främst jobba med beteendeförändringar och anser att livet är fullt av
beteendeexperiment. När vissa beteenden inte längre fungerar bör vi hitta nya som hjälper
oss mot våra mål istället för att gå runt i samma mönster. Max anser att detta synsätt också
gör livet mycket mer spännande, rikt och meningsfullt!