Behandlar genom KBT, ACT, DBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2005

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Martina erbjuder samtalsterapi för vanliga stressrelaterade besvär, sömnbesvär, oro, ångest, depression, och missbruk i alla former. Men även med relationsbekymmer, familjerelaterat, och att utveckla och bevara sexuell hälsa och funktion. Hon arbetar med KBT och ACT.

Så här berättar Martina att hon arbetar tillsammans med sina patienter:

Vi kommer utgå ifrån dels vad som är frustrerande för dig och dels vad som gör livet meningsfullt för dig, vad du vill fylla det med, och vad du behöver för att ta dig dit. Jag jobbar mycket med att lära ut de nödvändiga färdigheter du behöver. Det handlar framförallt om att styra sin uppmärksamhet, så du kan reglera och hantera svåra tankar och känslor – det där som gör livet svårt, som gör att det känns överväldigande och för mycket ibland. Det kan även handla om relationsfärdigheter, att sätta gränser mot andra och ta hand om sig själv.

Martina är leg sedan 2005 och har arbetat inom flera olika områden som psykiatri, missbruksvård, smärtrehab, vårdcentral, sexologisk mottagning, samt även företagshälsovård med handledning och utbildning.