Behandlar genom KBT

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Martin har ett förflutet inom psykiatrin och har drivit egen mottagning med psykologisk behandling i flera år. Samtidigt har han jobbat som organisationskonsult med personbedömningar och utveckling av ledare och verksamheter. Kombinationen har gjort att han hittat en balans i bemötande och tydlighet med en förståelse för individers välmående i flera system.

Martin arbetar främst med KBT men tillämpar även coachande och motiverande samtalstekniker beroende på problematik och personlighet hos sina klienter. Han är även en van föreläsare och utbildare vilket gör att han snabbt kan anpassa innehåll och ton i samtalen.

Ett område som Martin valt att intressera sig extra för är Stress och Utmattningssyndrom och att förtydliga och göra komplicerade, komplexa skeenden förståeliga är något av en passion för honom.